לך לך - יצחק בן אברהם ושרה , אה ... יצחק ורבקה

סבוש שלי היקר ,

 אומנם את סבא שלי הכרתי עד גיל 6

 את השאר הכרתי מסיפורים .

שבת אנחנו נקרא את פרשת לך לך , 

סבא שלי הוא המוחשי שלי לדור הזה על פרשת לך לך ,

אולי דור שעבר בעצם .

סבא לא היה דתי או חרדי ,

אבל היתה לו אמונה גדולה של אדם שגדל למציאות שיש בורא לעולם .

כמו אברהם אבינו .

ידע כי יש אלוקים רק מהבריאה .

סבא שלי שקראו לו יצחק בן אברהם ושרה ,

לאשתו קראו רבקה .

צירוף מקרים ? יכול להיות .

פרשת לך לך . 

סבא היה בהודו , יתום מאמא , וגם מאבא בצורה מסויימת .

גדל ברחובות עד שחמתו המיועדת לעתיד ראתה אותו ,

ככה ברחובות מגדל את עצמו , 

ואמרה : מה ?, החתן שלי גודל ברחובות ? אני יגדל אותו.

וככה אלמנה ללא בעל , שנרצח על ידי מאפיונים בהודו גידלה עוד ילד אחד.