פרשת בראשית

שני הלכות לנשים

וזמני כניסת שבת

שבת שלום

🎀


11 צפיות