תחשבי פחות , תחיי יותר

אנחנו נוהגות לחשוב יותר מידי .

תחשבי רגע , תסמני מטרה

זהו !

די לחשוב

תחיי את החיים בדרך למטרה!

🎯31 צפיות