70 שנה למדינה

70 🇮🇱

מדינה יקרה שלי

רק פה אני אוכל למצוא עם המורכב מכל כך הרבה עמים .

את לימדת אותנו להכיר את השני לכבד ולקבל גם אם הוא לא או בכלל כמוך .

את קבלת אותנו אחרי שהיה פה מדבר ושממה עם חיבוק גדול .

האדמה שלך קדושה עבורנו בלבד .

שמרת לנו אמונים כל השנים .

הכלת אותנו בכל קצוותיך .

נלחמו עליך ואת עלינו 💜💛💚💙

מדינה יקרה שלי ! אני אוהבת אותך ואין לי ארץ אחרת .

פה אנחנו מקימים דורות ועם שתתגאי שבניך שבו לגבולם.

אני מאחלת לך מדינה שלי - שתמיד נדע ונעריך אותך.

נכבד את האדמה הקדושה שאנו דורכים עליה .

נדע לתת לך גאווה כעם וניצור עליך יבשת קדושה.

ולנו אני מאחלת ...

שנדע לקבל את האחר - כמוך

נדע לפלוט את הרע ולא לבלוע אותו - כמוך

נדע ליצור מכל ריקבון פרי - כמוך