Untitled

אני ממש משתדלת ללמוד ולהתייעל

אבל הבנתי דבר אחד חשוב לא פחות

רבי נחמן אומר שלפעמים צריך לזרוק את השכל

אז זה מה שעשיתי

אחת לשלושה חודשים אני יושבת 🧘🏻‍♀️

ועושה חישוב מסלול מחדש

בנתיים את כל ההערות וההארות אני רושמת בצד

לא משתמשת שלא יפריע לי לרצף

בנתיים עובדת על אוטומט 🔌על הרשימות הקודמות

ואז אחת לשלושה חודשים

פתאום 💥בום

הכל ביחד עולה לי

ואני עושה חישוב מסלול מחדש

אני כל כך חושבת על זה לעומק

עד שאני מותשת בסוף הפגישה עם עצמי

ממליצה בחום

יודפת 💋