Your product - המוצר שלך

ברטון - 2 לחצי לסרטון

נפח עם כרית מילוי נפרדת 

ושני סרטים על מנת לתת יציבות גדולה יותר 

ומראה מלא יותר 

חזק במיוחד

מומלץ אחת לחודש לכבס את הברטון ללא הנפח

את הסרטים יש לקשור פעם אחת

ולאחר מכן להשאיר קשורים 

על מנת לשמור על ההיקף שאת אוהבת .

מתאים לנפח אחיד 

וגובה אחיד .

לא ניתן לשנות את גובה הברטון מס 2 כמו ברטון מס  - 1 

מראה ברטון הנל הינו טבעי יותר .

 

 

ברטון סרט

₪120.00מחיר