Your product - המוצר שלך

משולש 125/65 סמ 

מתאים  לכל הקשירות 

ניתן לרכוש בנפרד קשירה 

על מנת להקל מעליך את הפעולה 

הקשירה הינה מחוזקת היטב 

ואת יכולהלפתוח אותה במידת הצורך 

משולש אפור פסים כסוף נגיעות

₪100.00מחיר