Your product - המוצר שלך

רדי , כיסוי ללא קשירה 

מתאים מעל הברטון המקורי 

ניתן ללבוש גבוה או נמוך 

יפה עם או בלי נפח .

גמיש ונח ללבישה 

מתאים מעל כל נפח 

רדי מעבר אפור

₪180.00מחיר