Your product - המוצר שלך

רדי , כיסוי ללא קשירה 

מתאים מעל הברטון המקורי 

מושלם וקטיפה איכותית ומיוחדת 

מראה מעושן .

דגם עניבה מתאים לגובה או לצד 

מושלם מעל הברטון המקורי .

רדי עניבה קטיפה סגול מעושן

₪180.00מחיר