Your product - המוצר שלך

רדי / שרי כיסוי ללא קשירה 

מתאים מעל הברטון המקורי 

עשיר ואיכותי , מושלם בעל 

בד נח וגמיש , ניתן לייצב גבוה או לצד 

לפי רצונך .

בד גמיש זהב עדין 

איכותי ורח מעוגל קלאסי 

רדי פרח זהב מעוגל

₪170.00מחיר