Your product - המוצר שלך

רדי מטפחת ללא קשירה

בעלת צבע חרדלי מושלם

בתוספת אבני זורוסקי שמפניה .

אשקול ענבים עשיר ודוגמא מעונבת

של קטיפה גרמנית גוון אפור עכבר .

ניתן לשים באמצע או בצד לפי רצונך .

רדי קטיפה קריסטל זורווסקי שמפניה

₪220.00מחיר