Your product - המוצר שלך

רדי / שרי כיסוי ללא קשירה 

מתאים מעל הברטון המקורי 

עשיר ואיכותי , מושלם בעל 

בד נח וגמיש , ניתן לייצב גבוה או לצד 

לפי רצונך .

קטיפה פטרול גמיש 

נח ואיכותי , קשר .

שרי קטיפה פטרול קשר

₪190.00מחיר