Your product - המוצר שלך

שרי / רדי כיסוי ללא קשירה 

גמיש , מתאים מעל הברטון המקורי .

מושלם ונח איכותי ועשיר .

קטיפה גמישה , איכותי ונח 

צבע וורוד עתיק .

שרי קלאסי וורוד עתיק קטיפה

₪190.00מחיר