Your product - המוצר שלך

רדי / שרי כיסוי ללא קשירה 

מתאים מעל הברטון המקורי 

עשיר ואיכותי , מושלם בעל 

בד נח וגמיש , ניתן לייצב גבוה או לצד 

לפי רצונך .

לבן גמיש עלים .

מושלם ואיכותי .

שרי קלה לבן עלים

₪180.00מחיר