Your product - המוצר שלך

רדי , מטפחת ללא קשירה 

המתאים במיוחד מעל הברטו המקורי שח יודפת סטייל 

נית לייצב לגובה או נמוך יותר 

קטיפה קוריאנית עשירה ואיכותית בגוון עשיר ועתיק 

בשילוב חוטים השזורים בחוטי זהב וטס מתכת 

למראה עשיר כאצולה צרפתית 

 

006

4752 - רדי קטיפה צרפתי

₪170.00מחיר