פפיון השחלה

פפיון להשחלה בכיסוי ראש  , להתאמה בצד או בגובה.